ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε.

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α.

You are here: Home
Tuesday, 27 Sep 2016

Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που καλύπτουν τις ιδιαίτερες ανάγκες της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αποτελεί πρωταρχικό στόχο της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταρίας Ο.Τ.Α. Πελοπόννησος Α.Ε.

Το «Κέντρο Στρατηγικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» συμβάλει με την μακρόχρονη και ουσιαστική εμπειρία του, στην υλοποίηση μιας συνολικής αναπτυξιακής κατεύθυνσης για το σύνολο της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Πελοπόννησος Α.Ε.

Πελοπόννησος Α.Ε.

Σας προσκαλούμε στον νέο διαδικτυακό τόπο της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταρίας O.T.A. http://www.peloponnisosae.gr/

Σκοπός του νέου δικτυακού τόπου, είναι η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής της Πελοποννήσου καθώς και η διαρκής ενημέρωση για τις δραστηριότητες, τις πρωτοβουλίες  και τις συνέργειες που αναπτύσσει η εταιρεία.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α. Επισκοπή Τεγέας

E-mail: kpelop@otenet.gr Τηλ. +30 2710 557058 | Φαξ: +30 2710 557060